News & Update

“วินเซฟ” เช็กเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 เดือน

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ” ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2565

โดยสามารถรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

– ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 

– เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)

– มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย

– ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

วิธีเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ”

ผู้ใช้สิทธิ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

สถานีบริการน้ำมัน

-เป็นสถานีบริการน้ำมันของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

วิธีเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ”

สถานีบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ  ที่แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน www.doeb.go.thโทร. 06 3269 2876, 02 794-4307 – 9 จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Source : TNNOnline

แนวคิดใหม่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบเร่งด่วนช่วยลดต้นทุนลงได้ 20%

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่กำลังถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดบริษัท 5บี (5B) ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาวิธีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบเร่งด่วน การติดตั้งง่ายและมีความรวดเร็วมากขึ้นใช้แรงงานเพียง 10 คน สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าสนามฟุตบอล ผลิตกระแสไฟฟ้าได้…

สศช.แนะเอกชน เลิกปลูกต้นไม้เพื่อ CSR แต่หันไปลงทุนในตลาดคาร์บอนแทน

ตลาดคาร์บอนเครดิตกำลังเติบโต การปลูกต้นไม้ต้องไม่เป็น CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคมอีกต่อไป มันสามารถเป็นการลงทุนได้ ขึ้นอยู่กับมุมมอง ชมวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของ สศช. วันนี้ 20…

นักสิ่งแวดล้อมชวนถอดบทเรียนความสำเร็จฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ชี้ ชุมชนคือพลังสำคัญ

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนประสานเสียงบนเวที Blue Carbon Conference 2022 ชี้ “ชุมชน” คือพลังสำคัญของการปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว…

Leave a Reply