News & Update

อินเดียเปิดใช้ “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในประเทศ

รัฐบาลอินเดียเปิดใช้ “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ” ของ NTPC ใหญ่สุดในประเทศ กินพื้นที่ขนาด 1,250 ไร่ กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์

พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่ไม่ได้มาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกกำลังจับตามอง และรัฐบาลอินเดียเล็งเห็นถึงความสำคัญและประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้บริษัท เนชันแนล เธอร์มัล พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน (National Thermal Power Corporation: NTPC) ของรัฐบาลอินเดีย เปิดดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเมืองรามากันดัม (Ramagundam) รัฐเตลังคานา (Telangana) ทางตอนใต้ของอินเดีย

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำของ NTPC มีกำลังการผลิตประมาณ 100 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังผลิตเชิงพาณิชย์ของระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศเพิ่มเป็น 217 เมกะวัตต์

กระทรวงพลังงานอินเดีย เผยว่า โครงการโซลาร์เซลล์ของ NTPC มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการครอบคลุมพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำมากกว่า 200 เฮกตาร์ (ราว 1,250 ไร่) แบ่งออกเป็น 40 บล็อก โดยแต่ละบล็อกประกอบด้วยแท่นลอยน้ำ 1 ชิ้น และแผงโซลาร์เซลล์ 11,200 ชิ้น

ส่วนแท่นลอยน้ำข้างต้นประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า และเบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูง อย่างละ 1 ชุด โดยแผงโซลาร์เซลล์จะถูกติดตั้งอยู่บนแท่นลอยน้ำที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High-Density Polyethylene: HDPE)

Source : Spring News

อัพเกรด ‘E-Bus’ เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะ

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายให้กับสังคมและผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากช่องทางไหน ซึ่งแนวโน้นความต้องการในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ยังได้รับความสะดวกสบายอยู่ หลายสินค้าจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบโจทย์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการคมนาคมที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นจากเมื่อปีก่อนๆ ปี 2565 นี้ประเทศไทยเองก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นจากมาตรการการส่งเสริมของรัฐ

Leave a Reply