News & Update

GPSC ตั้งเป้าปี 68 มีพลังงานหมุนเวียน 5 พัน MW

GPSC เร่งขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มในอินเดีย วางเป้าปี 68 วางเป้าขยายเพิ่มเป็น 5 พันเมกะวัตต์ หรือราวกึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด1หมื่นเมกะวัตต์

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่าในปี 2568 บริษัทวางเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดับ 10,000 เมกะวัตต์(MW) แบ่งเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 5,000 เมกะวัตต์จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ 

ซึ่งการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเป็นการขยายการลงทุนในอินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มีนโยบายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนสูงมาก โดยในปี 2564 บริษัทใช้เงินราว 14,825 ล้านบาทเพื่อเข้าไปลงทุนในสัดส่วน 41.6%ใน Avaada Energy Private Limited (Avaada) ที่ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์ฟาร์ม)ในอินเดีน ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 4,608 เมกะวัตต์(ดำเนินการแล้ว 2,205 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2,403 เมกะวัตต์)

ปัจจุบันGPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 7,122 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพลังงานฟอสซิล ทั้งถ่านหินและก๊าซฯ รวม 5,000 เมกะวัตต์ และพลังงานหมุนเวียนประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ บริษัทแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในไทย โดยยังรอความชัดเจนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( PDP 2022 )

Source : MGROnline

ปตท.ชี้สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ​

ปตท. ชี้ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนการนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว อุตสาหกรรมปิโตรเคมีก่อให้เกิดการจ้างงาน ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ​ ระบุมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นสูงถึง 10 – 25…

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน ต่อยอดธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ตอบโจทย์ Carbon Neutral การขับเคลื่อนสังคมโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society)…

เร่งผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน กกพ.เปิดรับซื้อ 282.98 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบปี’68

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่…

Leave a Reply