News & Update

“กกพ.” แจ้งโรงไฟฟ้าชุมชนเลื่อนออกไปไม่เกิน 60 วัน “กฟภ.” เร่งเอกสารลงนาม

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กกพ. ครั้งที่ 61/2565 (ครั้งที่ 828) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบประกาศเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ครั้งที่ 6 เพื่อขยายระยะเวลาลงนามสัญญาจากประกาศเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ออกไปอีก 60 วันไปสิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เสนอ

ทั้งนี้ การขอเลื่อนดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ กฟภ. พิจารณาจัดเตรียมเอกสารและประสานกับผู้ผลิตไฟฟ้าขอยืนยันการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายหลังจากที่ กฟภ. ได้รับผลการพิจารณาจาก ป.ป.ช. แล้ว

“นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแนวนโยบายรัฐบาล เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

Source : กรุงเทพธุรกิจ

Tags:

ส่องปริมาณการปล่อยคาร์บอนในไทยรอบ 1 ปี อุตสาหกรรมใดทำลายโลกมากกว่ากัน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงาน ปี 2565 พบว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงานของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 247.7 ล้านตันคาร์บอน…

ลุ้น กกพ.คลอดรับซื้อไฟ จ่อสะพัด 2 แสนล้านพลังงานสะอาด

กกพ.เปิดรับฟังร่างหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด 5,203 เมกะวัตต์ โหมซื้อไฟจาก Solar+BESS และโซลาร์ฟาร์ม ภายในปี 2573 พร้อมด้วยพลังงานลม ก๊าซชีวภาพ…

“หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์” จุดชีวิตชาวอินเดียยากไร้

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองโมเทรา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า นอกเหนือจากประชาบดี ชาวบ้านประมาณ 6,500…

Leave a Reply