News & Update

จีนเปิดใช้ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ใหญ่สุดในประเทศ ปล่อยพลังงานเกือบ 7 ล้านกิโลวัตต์

บริษัท ไชน่า เจเนรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชัน (CGN) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ระบุว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 6 ของโรงไฟฟ้าพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อนับถึงเวลา 21.35 น. ของวันพฤหัสบดี (23 มิ.ย.) หลังจากทดลองใช้งานครบ 168 ชั่วโมง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ ในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 6.71 ล้านกิโลวัตต์ ทำให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2007 เป็นโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยมีการเปิดใช้หน่วยผลิตไฟฟ้า 4 หน่วย เมื่อปี 2016 ในการก่อสร้างระยะแรก ส่วนหน่วยผลิตไฟฟ้าอีก 2 หน่วย เริ่มการก่อสร้างระยะที่สองเมื่อปี 2015

รายงานระบุว่า หน่วยผลิตไฟฟ้า 6 หน่วย สามารถผลิตไฟฟ้า 4.8 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งคิดเป็นราวร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในเหลียวหนิง

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หงเหยียนเหอ สามารถลดการใช้ถ่านหิน 14.52 ล้านตัน เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 39.93 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 108,000 เฮกตาร์ (ราว 675,000 ไร่)
ที่มา สำนักข่าวซินหัว

Source : MGR Online

ชงรัฐบาลใหม่ เร่งเจรจา OCA จัดหาก๊าซราคาถูก

ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ.2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน ปีค.ศ.2065 ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ…

พลังงาน แจง 15 ก.ย. 2566 หมดมาตรการภาษี 0 บาท สำหรับน้ำมันที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ยืนยันไม่กระทบค่าไฟฟ้าประชาชน

กระทรวงพลังงานยืนยัน มาตรการภาษี 0 บาท สำหรับ “ดีเซล B0 และน้ำมันเตาที่ใช้ผลิตไฟฟ้า” สิ้นสุด 15 ก.ย.…

Leave a Reply