News & Update

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ ชวนคนไทยร่วมภารกิจ “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น” เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วประเทศ กับแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” พร้อมยืนหยัดสานต่อ 4 กรีนมิชชั่นรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. 66 ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” (เซ็นทรัล | โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ 2023) ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น” ในพื้นที่ราว 490 ไร่ เพื่อคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุด จาก 3 ปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่เราต้องประสบอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น

1) ภาวะโลกร้อน (Climate Change) โดยในปี 2566 ประเทศไทย มีค่าคาดหมายดัชนีความร้อนสูงถึง 53.8 องศาเซลเซียส และองค์กร WHO คาดว่าอีกไม่เกิน 10 ปี อาจมีผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศถึง 250,000 คน

2) ปัญหามลพิษทางอากาศ (Air Pollution / PM2.5) โดย 9 ใน 10 ของประชากรทั่วโลกกำลังหายใจด้วยอากาศที่เป็นพิษ และ 1.3 ล้านคนถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุมลพิษทางอากาศหรือคิดเป็น 30% จากทั่วโลก 

3) ปริมาณและการจัดการขยะ (Waste Quantity & Management) ซึ่งไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของขยะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2565 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.72 ล้านตัน และมีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2 ล้านตัน 

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

ซึ่งการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและตรงจุดควรเริ่มอย่างเร็วที่สุด และเริ่มที่ “ตัวเรา” ทุกคน เพื่อให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH” (เซ็นทรัล | โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงเจตนารมณ์ในการสานต่อแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ว่า “ทางห้างฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั้งของเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 รวมถึงพันธกิจของเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะค้าปลีกแรกของไทยที่เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ ‘CRC ReNEW’

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยซึ่งประกอบด้วย Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ Navigate Well-being Society สร้างสังคมให้น่าอยู่ Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Waste Management การจัดการขยะมูลฝอย โดยที่ผ่านมาทางห้างฯ มีโปรเจกต์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการดำเนินการจนถึงปัจจุบันมากมาย เช่น Say No to Plastic Bags ที่สามารถงดการแจกถุงพลาสติกได้สำเร็จ 100% การสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง Central Edition ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์โดยชุมชนต่าง ๆ ในไทย พร้อมจับมือกับ 24 ไทยดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่กับการใช้ทักษะของคนในชุมชน เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน และล่าสุดกับโปรเจกต์ Organic Zone ในแผนกบิวตี้ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของห้างฯ ในไทยที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง การประหยัดพลังงานขานรับ

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

กับเทรนด์การบริโภคอุปโภคในห้างฯ อย่างที่จอดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อม EV Charger การติด Solar Rooftop และการใช้ไฟ LED  เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง การตกแต่งห้างฯ ที่มุ่งเน้นใช้วัสดุท้องถิ่นและธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุด อีกทั้งแคมเปญ Recycling ต่างๆ ที่ช่วยลดแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะ เช่นล่าสุดกับแคมเปญ Beauty Waste Corner Separation ที่ลูกค้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์ความงามที่ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการ Recycle และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะเริ่มในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 66 นี้ และโปรเจกต์สำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในปีนี้กับ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ที่ห้างฯ มุ่งมั่นในการเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน คืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยสองมือของทุกคน เพื่อส่งต่อโลกในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานเราในอนาคต”

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยรายละเอียดแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023”

ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ได้เดินหน้าผนึกกำลังกับ “กรมป่าไม้” ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทุกภูมิภาคด้วยการ “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น” ในพื้นที่ราว 490 ไร่ทั่วประเทศ โดยทุกๆ การช้อปสินค้าในแคมเปญฯ ในแผนกโฮม เครื่องใช้ไฟฟ้า และบิวตี้ จะได้รับสิทธิ์ลงชื่อออนไลน์เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมภารกิจดังกล่าว โดยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในแคมเปญครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 465.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือสามารถดูดซับ CO2 จำนวน 14,347.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 1-2 องศาเซลเซียส ควบคู่ไปกับการชวนคนไทยร่วมสานต่อ 4 กรีนมิชชั่นรักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็น

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย ) Say No to Plastic Bags รณรงค์ช้อปไม่รับถุง ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน งดการแจกถุงพลาสติกในห้างทุกสาขาทั่วประเทศ           

2) รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ ดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ หรือรีไซเคิลได้ ลดการใช้วัสดุพลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง ดีต่อชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน    

3) ร่วมกับเซ็นทรัล ทำ สร้างรายกลับคืนสู่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปิดพื้นที่สนับสนุน – จำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ สนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกกลุ่มสินค้าในห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ทุกสาขา

4) ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ ทั่วประเทศ ภายในปี 2573  

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยเซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทยพร้อมจัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรมรักษ์โลก เอาใจสายกรีนตลอดเดือน มิ.ย. 66 นี้ 

  • กิจกรรมคิกออฟแคมเปญฯ (วันที่ 2 มิ.ย. 66) กับงานเสวนา “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023 TALKS” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่
    คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอสิตา วิมลไชยจิต เจ้าของ Asita Eco Resort คุณฐาปนีย์ พัววรานุเคราะห์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy คุณพิไลภรณ์ นำศิริวิวัฒน์ Marketing manager Nameco และคุณเต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดง / ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage และ Youtube: Central Department Store และ Robinson Department Store
  • Love the Earth Fair: ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ พันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ สนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้ากลุ่มโฮม อาทิแบรนด์ SCULPTURE, AWA DÉCOR, NAMECO, SONITE, HASS สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ อาทิแบรนด์ QUALY, PAPER ART สินค้ากลุ่มบิวตี้ อาทิแบรนด์ HUG สินค้ากลุ่มแฟชั่น อาทิแบรนด์ CARPENTER, MUNIE, Tlejourn ตลอดเดือน มิ.ย. 66 ณ ชั้น 1 โซน I ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  • Workshop DIY: ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop DIY รักษ์โลก ร่วมปลูกไม้ประดับในวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมา
    Reuse ใหม่กลายเป็นกระถางต้นไม้สุดเก๋ พร้อมแต่งแต้มสีสันสุดสนุก! สำหรับลูกค้าห้างเซ็นทรัลที่ช้อปสินค้าครบ 1,500 บาท และลูกค้าห้างโรบินสันที่ช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปในแผนกโฮม, Small Appliance และบิวตี้ ในแคมเปญ  “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” เฉพาะวันที่ 3,4,10 และ 11 มิ.ย. 66 ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • Educational Display: เพลิดเพลินไปกับบูธรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์ ที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนทุกคนร่วมภารกิจและมิชชั่นเพื่อโลกของเรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 – 19 มิ.ย. 66 ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ทุกสาขา
  • การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรมป่าไม้ ผ่านมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเซ็นทรัล กรุ๊ป ตลอดเดือน มิ.ย. 66

เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย
เซ็นทรัล-โรบินสัน ชวน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วไทย

มารวมพลังรักษ์โลก ส่งต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยไปด้วยกันกับแคมเปญ “CENTRAL | ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันได้ที่ Facebook Fanpage: Central Department Store และ Robinson Department Store

Source : Spring News

Wood Pellets พลังงานใหม่ ตัวช่วยเข้าใกล้เป้าหมาย Carbon Neutrality

อุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG economy ที่มีแนวโน้มเติบโตตามกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐของทั่วโลกมากขึ้นในอนาคต หลังหลายประเทศ เช่น…

นักวิจัยค้นพบวิธีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในเวลากลางคืน

นี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่อีกขั้น เมื่อนักวิจัยชาวออสเตรเลียสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในตอนที่ “ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง” แล้ว กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย UNSW ได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้โดยการจับพลังงานของดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืนที่อาศัยการแผ่รังสีความความร้อนอินฟราเรดของโลก ทีมนักวิจัยมาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพลังงานหมุนเวียน ใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่าเทอร์โมเรเดียทีฟไดโอด (thermoradiative…

“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 3 หน่วยที่ 2 พร้อมลงพื้นที่ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบัง 7-8 มิ.ย.นี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์…

Leave a Reply