Highlight & Knowledge

ร่างกฏหมายกลไกการปรับคาร์บอนการข้ามพรมแดน (CBAM)

วารสาร Green Energy Review ฉบับ 01 ตุลาคม – ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่น่าสนใจ 12 คำถามเกี่ยวกับภาษี Carbon ใครต้องจ่าย จ่ายเมื่อไร? เหตุผลที่ควรทิ้ง E-Waste ให้ถูกที่ ผู้นำโลกกับมุมมองของพลังงานสะอาด…

รู้จักโครงการ BAAC Carbon Credit ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ร่วมกับธนาคารต้นไม้และชุมชนไม้มีค่า

โครงการ BAAC Carbon Credit เป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้แนวคิด "สร้างรายได้ให้ชุมชน คืนสู่ธรรมชาติ" โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนธนาคารต้นไม้สามารถขายคาร์บอนเครดิตเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ต่อไป…

วารสาร Green Energy Review ฉบับ 02 มกราคม – มีนาคม 2566

เนื้อหาที่น่าสนใจ 3 ธุรกิจเทรนใหม่มาแรง ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่ากำไร 5 ไอเดียลดโลกร้อน ที่คุณช่วยได้ เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ พลังงานสะอาด ธีมการลงทุนรักษ์โลกทางเลือกใหม่…

Leave a Reply