Highlight & Knowledge

งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ภาษีคาร์บอน ใครต้องจ่าย จ่ายเมื่อไหร่”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรมสรรพสามิต

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วัตถุประสงค์

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกกลุ่มธุรกิจต้องมีการปรับตัว ภาษีคาร์บอน Carbon TAX เป็นอีกกลไลหนึ่งที่ช่วยโลกให้ร้อนช้าลง หรือ เป็นเครื่องมือให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ…แล้วใครต้องจ่าย..จ่ายกับใคร…จ่ายเมื่อไร…ไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น หาคำตอบได้จากงานเสวนาครั้งนี้

หัวข้อเสวนา

 • ภาษีคาร์บอน…คือใคร แล้วทำไมต้องจ่าย…จ่ายเมื่อไร ยังมี TAX อื่นอีกมั๊ย
 • ภาษีคาร์บอน VS. คาร์บอนเครดิต ต่างกันตรงไหน
 • ใครในประเทศต้องเกี่ยวข้องกับ ภาษีคาร์บอน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า…ที่ได้รับผลกระทบ ภาษีคาร์บอน EU และนอก EU เกี่ยวข้องหรือไม่
 • เตรียมรับมือกับ ภาษีคาร์บอน…อย่างไร
 • สถานการณ์…ตลาดคาร์บอนเครดิต ในประเทศไทย
 • Cap and Trade กลไกการซื้อขายในตลาดคาร์บอน เครดิต
 • ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ Mandatory VS. ภาคสมัครใจ Voluntary ต่างกันอย่างไร
 • การซื้อ-ขาย Trading Platform ในประเทศไทย
 • โครงสร้างภาษีและกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

ประธานงานเสวนา

คุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคณะทำงาน กกร. ด้านพลังงาน
 2. คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. คุณสุวัฒน์ กมลพนัส รองประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 4. คุณณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ดำเนินรายการโดย

ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ คณะทำงานด้านพลังงานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รวมไฟล์พรีเซนเทชั่น และเอกสาร งานเสวนา

ดาวน์โหลดคลิ้กที่นี่

รวมคำถามและคำตอบจากวิทยากร Version 1.0

การเสวนา “ขนส่งไทยฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง รถไฟฟ้าคือทางรอดหรือทางร่วง”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และ…

รู้จักโครงการ BAAC Carbon Credit ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ร่วมกับธนาคารต้นไม้และชุมชนไม้มีค่า

โครงการ BAAC Carbon Credit เป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้แนวคิด "สร้างรายได้ให้ชุมชน คืนสู่ธรรมชาติ" โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนธนาคารต้นไม้สามารถขายคาร์บอนเครดิตเพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ต่อไป…

งานเสวนากรีนคาร์บอนที่จริงใจ 17 มิ.ย. 66 ณ ร้านแกงกาดจริงใจตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่

เสวนาออนไลน์ จากร้านแกงกาดจริงใจ ตลาดจริงใจ จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิชประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย…

Leave a Reply