News & Update

สุดยอด ! ออสเตรเลียวิจัยเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นพลังงานไฮโดรเจนแบบคุ้มทุนได้สำเร็จ

นักวิจัยออสเตรเลียเสนอวิธีผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทะเลที่ต้นทุนต่ำทำได้จริง ซึ่งอาจพลิกโฉมการใช้พลังงานของโลกในอนาคตได้

ก๊าซไฮโดรเจน เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ปัญหาสำคัญของพลังงานไฮโดรเจนอยู่ตรงที่ต้นทุนในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนยังคงมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการผลิตก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่มาจากหลายแหล่งผลิต แต่ปัญหานี้อาจกำลังจบลง เมื่อนักวิจัยจากออสเตรเลียพบวิธีสร้างก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทะเลด้วยกระบวนการที่คุ้มทุนได้สำเร็จ

งานวิจัยดังกล่าวเป็นการพัฒนากระบวนการแยกก๊าซออกจากน้ำด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแยกองค์ประกอบสารทางเคมี แต่ในทางปฏิบัติก่อนหน้างานวิจัยนี้ ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่เป็นสารประกอบกลุ่มโลหะมักมีปัญหาในด้านประสิทธิภาพจากการขึ้นสนิมในเวลาอันสั้น

แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิแลด (University of Adelaide) ได้ปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ โดยใช้สารประกอบจากโคบอลต์ (Cobalt Oxide) ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในโลหะทนความร้อน แล้วเคลือบด้วยโครเมียม (Chromium Oxide) ซึ่งนิยมใช้ชุบกันสนิม มาทำการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทะเล 

ศาสตราจารย์ซื่อจาง เชา (Shizhang Qiao) หนึ่งในนักวิจัยกล่าวว่า “เราได้แยกน้ำทะเลธรรมชาติเป็นก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนได้เกือบ 100% ด้วยตัวเร่งที่ประกอบด้วยสารหาง่ายและต้นทุนต่ำที่ใช้กันอยู่เชิงพาณิชย์”

ด้วยเหตุนี้ การแยกก๊าซไฮโดรเจนด้วยน้ำทะเลผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใหม่นี้สามารถทำได้จริง ซึ่งทั้งโคบอลต์ (Cobalt) และโครเมียม (Chromium) ต่างเป็นแร่ที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมหนักและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงอาจเป็นใบเบิกทางสู่การสร้างโรงงานผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยน้ำทะเลในอนาคตได้นั่นเอง

ที่มาข้อมูล Interesting Engineering

ที่มารูปภาพ Pixabay

Source : TNN Online

GISTDA ยกระบบการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ซีพี.แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยแพร่การประชุม “หารือร่วมรัฐเอกชนในจัดทำระบบฐานข้อมูล PM 2.5”  ผ่านเฟสบุ๊คองค์กรฯ ว่าที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมสมองร่วมกันของตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบดัวย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ…

ม.วลัยลักษณ์ดัน‘กระบี่’ ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วลัยลักษณ์ (มวล.) และ คณะ กำลังร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานวิจัย เรื่อง“การพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดกระบี่และพื้นที่เชื่อมโยง” ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว…

Leave a Reply